Zelfmoord is het allerergste voor de mens wat hij zichzelf oplegt!

De geestelijke gevolgen van zelfmoord.

In 1995 pleegden, volgens het CBS, ± 1500 mensen in Nederland zelfmoord.
In 2017 maakten 1 917 mensen een einde aan hun leven

In de leeftijdscategorie tussen de 30 en 60 jaar komt dit het meest voor.
Eveneens in 1995 overleden 4171 mensen d.m.v. het plegen van euthanasie, waarvan 913 niet op verzoek van de patiënt zelf.

In het jaar 2017 was het aantal meldingen van euthanasie 6.585.


Kortom: in 2017 een totaal van 8.502 mensen die bewust een eind aan hun leven maakten, met of zonder hulp.

Wat gebeurt er met mensen, die hun tijd op aarde niet voltooien en zelf over hun einde hebben beschikt? Mag een mens, onder welke omstandigheden dan ook, zelf beschikken over zijn eigen leven?

( Citaat 9:…..”Daarom kom ik tot uw leven, mijn kinderen. Zeg álles, verklaar élke wet, maar deins voor niets terug! Verzacht niets! Verzacht géén wet! Verzacht géén liefde! Verzacht géén ellende, zég wat de “Almoeder” wil dat er nu gezegd wordt, vecht voor ónze “Messias”!)

De “Universiteit van Christus”, op aarde gebracht door Jozef Rulof, heeft in diverse boeken en publicaties beschreven, nadat Jozef het zélf eerst had gezien en beleefd, wat er met ziel en geest gebeurt na zelfdoding.

In eerste instantie zal de mens moeten aanvaarden dat er géén dood bestaat.

Al denkt degene, die de zelfdoding wil/gaat plegen dat hij/zij door deze daad van alle ellende verlost is; het tegendeel is waar. Dan begint de ellende pas!! Het leven is immers niet te vernietigen.

Als wij op aarde worden geboren dan wordt het leven gekoppeld aan een tijd. Deze tijd stelt vast hoelang wij op aarde hebben te leven. Dat is een Goddelijke levenswet. Wij komen terug op aarde om onze evolutie voort te zetten, Karma in te lossen en de wetten van Oorzaak en Gevolg te beleven. Zo dit niet zo zou zijn, dan waren we niet meer op aarde geboren. Die mens immers, die alles heeft goedgemaakt, behoeft niet terug te keren naar de aarde. Ook Jozef Rulof had nog iets in te lossen, ondanks de ontzagwekkende taak die hij op zijn schouders had genomen.

Door deze wetten van Oorzaak en Gevolg, die de mens zichzelf heeft opgelegd en waaraan God part noch deel heeft, komen wij in situaties terecht die ons helpen om deze wetten in te lossen. Alles wat wij ooit, al is het duizenden jaren geleden, hebben misdaan, moet worden goedgemaakt. Dat is de Goddelijke Rechtvaardigheid en Goddelijke Liefde. Ieder mens moet immers terug naar het Al. M.a.w. wij zélf zijn schuld aan de ellende die wij op aarde meemaken.

Door allerlei omstandigheden krijgen mensen op aarde een pak slaag, hetzij door een scheiding of door mishandeling, door een zware depressie waardoor men het leven niet meer ziet zitten, door enorme pijnen die de mens ondergaat en wat dies meer zij. Omdat de geestelijk onbewuste mens niet aanvaardt dat dood niet bestaat maar dat wij voortleven, het leven niet te vernietigen is, maken velen op aarde er maar een einde aan. De één springt in het water, de ander werpt zich voor een trein, weer een ander neemt een overdosis pillen of gooit zich vanaf een flatgebouw naar beneden of hangt zich op.
Wat krijgen deze mensen dan te beleven? Zijn zij inderdaad van alle ellende verlost?
Nee!!

De geestelijke ellende, zo vertelt ons de Universiteit van Christus , is in niets te vergelijken met welke aardse foltering dan ook. Niet de ergste vorm van kanker, geen pest of cholera, niet de godsdienstwaanzin, niet de verschrikkelijkste verschrikkingen die tijdens WO II hebben plaatsgevonden, niet de marteling met gloeiend ijzer, niet het opgevreten worden door de mieren zijn zo verschrikkelijk als de gevolgen van zelfmoord voor het geestelijke leven.

Voorbeeld: als iemand op aarde 75 jaar moet worden en hij/zij maakt er door de zelfmoord op 20-jarige leeftijd een einde aan, dan zal hij/zij:
* bewust aan het lichaam blijven vastzitten tot het vergaan is. Dat houdt in, dat hij/zij alles bewust zal meemaken, wat er met het lijk gebeurt. Als iemand d.m.v. een wilsbeschikking heeft bepaald dat hij/zij gecremeerd moet worden, dan zal diegene de verbranding bewust meemaken en bewust voelen.
Zie hiervoor ook het artikel: Waarom is begraven beter dan cremeren.
* daarna vertoeven in de zelfmoordenaarssfeer tot de aardse tijd van 75 jaar verstreken is;
* de aardse ellende die de oorzaak was van zijn/haar zelfmoord blijven voelen. Er is dus niets veranderd, integendeel; er komt een enorm pak ellende bij;
* in een volgend leven weer opnieuw voor zijn/haar oorzaak en gevolg staan, omdat niemand, maar dan ook niemand hieraan kan ontkomen. En daarbij komt dan nog dat ze dan geradbraakt zijn en geestelijk volkomen kapot als gevolg van de ervaringen na het plegen van de zelfmoord. Geen psycholoog of psychiater die er iets van begrijpt omdat zij deze Goddelijke Wetten niet kunnen of willen aanvaarden.

In één van de artikelen schrijft Jozef Rulof dat zij niet alles van de gevolgen van zelfmoord zullen tonen en verklaren, omdat de mens dat niet eens verwerken kan, omdat dit zo ontzettend verschrikkelijk ellendig is. Eveneens zegt hij, dat niet één mens vrij is van de zelfmoord. Deze ervaring echter heeft zo diep ingegrepen, dat een volgend keer, als iemand overweegt zelfmoord te plegen, het gevoelsleven gaat spreken. Niets is verloren gegaan.

Bij de euthanasie komt er, naast wat we hierboven geschreven hebben, nog een probleem bij. De geleerde, in dit geval de arts die de vrijwillige euthanasie toepast, pleegt een moord en schept voor zichzelf Karma en zal dit weer moeten goedmaken.
Indien de wetenschap, zoals zo vaak in de boeken van de Universiteit van Christus wordt beschreven, het leven “achter de kist” zou aanvaarden, dan zou géén arts of wie dan ook zich hiervoor nog willen lenen.
Ook de politiek is in dat opzicht geestelijk nog onbewust, door in meerderheid een dergelijke wet aan te nemen.

De medische wetenschap zou ook moeten weigeren om het lichaam van iemand die bewust zelfmoord heeft gepleegd, te aanvaarden voor medisch wetenschappelijke onderzoekingen en doeleinden.

Als de politiek geestelijk nog zo onbewust is, dan de roept Jozef Rulof alle ouders op om aan hun kinderen de geestelijke waarheid te vertellen omtrent zelfmoord. 2000 Jaar menselijke ontwikkeling hebben dat niet gekund. Nú is alles beschikbaar en kan ieder mens weten hoe te moeten leven en kan de antwoorden krijgen op alle “waarvoors”en “waaroms”

Álle moorden die in de menselijke geschiedenis zijn gepleegd moeten overigens goed gemaakt worden. Het is hierdoor dat er miljoenen mensen, mannen en vrouwen te lang op aarde leven omdat zij allen de Goddelijke harmonische wetten voor de geboorte en het sterven dis-harmonisch hebben gemaakt, waardoor er te veel mensen op aarde zijn en straks weten we niet meer, wat we er mee aan moeten. Nu al maken wereldorganisaties zich zorgen over de toename van de wereldbevolking.
Ook hier weer ligt het antwoord “achter de kist”

Geen mens krijgt meer te dragen, dan dat hij aankan, hoe verschrikkelijk het er ook mogen uitzien.

In het boek ‘De kringloop der Ziel’ vertelt meester Zelanus onder andere over zijn ervaringen aan Gene Zijde, toen hij zichzelf van het leven had beroofd door middel van de strop. Hij waarschuwt hierin met klem voor de geestelijke gevolgen van zelfmoord en zegt:

( Citaat 46: …..”Wat er ook geschiedt, wat u ook beleeft, hoe vreselijk uw leed op aarde ook is, doe dit niet, houdt het uit, want er komt een einde aan alles. U hebt licht, u ziet mensen, u kunt gaan waarheen u wilt, u hebt uw eigen wil, u hebt alles….”)

( Citaat 47: …..”Wanneer het (Kringloop der Ziel. Red.) één van u de ogen mocht openen en het eeuwige leven aanvaarden, dan is dit werk en mijn lijden niet tevergeefs geweest….)

Hans Roesink