Wat is liefde

Liefde is de kracht, waaruit de gehele schepping is ontstaan. Het is de grootste kracht die er in het universum bestaat. God is immers Liefde en uit God is de gehele schepping ontstaan. Zoals eerder beschreven zijn wij allen Goden, met gevolg ook liefde. Maar de mens heeft van God ook een eigen wil gekregen om zelf een keuze te maken; God gaf ons alles!! Hij heeft de gehele schepping in onze handen gelegd en kan daar ook niets meer aan toevoegen.

De mens zelf heeft ooit, ten nadele van zijn eigen afstemming, de liefdeswetten overtreden. Ook heden ten dage zien we dat nog steeds gebeuren. Het doel van de mens op aarde is onder andere, om die Goddelijke Liefde, die in ieder mens als ziel aanwezig is, weer op zichzelf te heroveren, door alles wat hij/zij in het verleden, heden en toekomst beging en nog begaat, goed te maken.

Hoe meer het geestelijk bewustzijn zal toenemen, des te liefdevoller zal de mens worden en zullen vele negatieve gedachten en daden afnemen. Het geestelijk bewustzijn op aarde brengen, daarvoor zijn al die boeken van Jozef Rulof bedoeld. Daarvoor heeft hij een geweldige strijd gestreden, omdat hij wilde dienen. Alleen dienen brengt ons terug in de Goddelijke Liefde.

Deze boeken geven ook de belangrijkste taak voor de mensen aan, namelijk:”om te leren al het leven lief te hebben”.

Liefde = God = Liefde

Angst = angst = angst

Liefde bouwt op

Angst breekt af

Liefde laat los

Angst houdt vast

Liefde heelt

Angst maakt ziek

Liefde opent je handen

Angst laat je vuisten ballen

Liefde is vertrouwen

Angst is wantrouwen

Liefde heeft een zachte stem

Angst schreeuwt

Liefde is zien

Angst maakt blind

Liefde is horen

Angst is doof

Liefde accepteert

Angst wijst af

Liefde is geestelijke rijkdom

Angst is geestelijke armoede

Liefde is liefde

Angst is haat

Hans Roesink

LIEFDE

Liefde is het hoogste goed

aan de mens gegeven.

Liefde is wat leven doet,

van ontroering beven.

Liefde is alles, Liefde is God,

Het maakt van armen rijken.

Zonder liefde – wat was het lot?

Het zou op niets gelijken.

Geest van Liefde, leid ons voort

doordring ons van uw wezen,

dan wachten wij ook ongestoord

t einde zonder vrezen.

En zij het leven kort of lang

God’s Liefde maakt geen sterven bang.