Het Godsbeeld

Wat is God niet.

Tijdens vele uittredingen wordt Jozef Rulof het Godsbeeld verklaard. Ook hoe de onbewuste mens hiermee in de loop der geschiedenis is omgesprongen. We lezen dan, dat al die religies die op aarde zijn, een eigen god hebben gemaakt. Een god aan wie eigenschappen werden toegedicht, die voortkwamen uit eigen gedachtenspinsels. En aangezien deze gedachtenspinsels als waarheid werden/worden aanvaard en in daden werden/worden omgezet, had de éne religie een “betere” god dan de andere, met als gevolg dat uit naam van hun god, vele oorlogen zijn gevoerd. Vele miljoenen en miljoenen mannen, vrouwen en kinderen werden hierbij door de verdoemenis vermoord, of werden opgehangen, verdronken, verbrand, levend begraven, in stukken getrokken, geroosterd, gemarteld en verkracht. De ene religie verdoemde de andere. Het is begrijpelijk dat Jozef Rulof in één van zijn boeken zegt: “de kerken hebben meer leed aangericht, dan Hitler”. Heden ten dage wordt nog vaak aangenomen dat god een man is met een baard, een staf en gezeten aan een grote tafel, en vooral als een god van vreze.

God is vooral voorgesteld als een boeman, waarvoor je grote angst moest hebben.

Zelfs nu nog zijn er richtingen die de uitverkiezing verkondigen. Ben je niet uitverkoren, dan zal je voor eeuwig branden in de buitenste duisternis. Andere richtingen leggen de verantwoordelijkheid bij de mens zelf. Ben je in je leven niet bereid om Christus aan te nemen als jouw middelaar en die voor jouw zonden gestorven is, dan zal je na je dood alsnog de hel betreden.

Vele godsdienstwaanzinnigen en zelfmoorden zijn uit deze verkeerde voorstelling van zaken voortgekomen.

Wat te denken van het feit, dat er heden ten dage in Nederland nog steeds religies zijn, waarbij het geoorloofd schijnt te zijn, dat de man geslachtsgemeenschap heeft met zijn dochter, als zijn eigen vrouw in verwachting is!! God vindt dat goed???!!!

Is het dan zo verwonderlijk dat, nu het geestelijk bewustzijn onder de mensheid toeneemt, de kerken leeg lopen en men met een verdoemende God niets meer te maken wil hebben? De huidige zoekende mens weet gevoelsmatig, dat hetgeen vanaf de kansel wordt gepreekt, niet kan. Dat een God van Liefde niet verdoemen kan, zoals wordt voorgehouden.

Als God één leven zou verdoemen dan stortte de hele schepping in elkaar.

Wij willen u, uw geloof niet afnemen, maar stop met die verdoemenis.

Wat is God Wel?

Heel simpel: alles wat leeft op aarde en in het ganse heelal, zichtbaar en onzichtbaar.

Om het toe te spitsen op de mens; elk mens is God als ziel, wij zijn het dus zelf. Ooit was de mens in harmonie met God, tot het moment dat hij zichzelf uit de Goddelijke Harmonie stootte. God had daar geen schuld aan, maar de mens zelf. Want….. God is Liefde!!.

Dit houdt in, dat wij alle fouten, die wij gemaakt hebben in al die vele levens, weer goed moeten, kunnen en mogen maken. Wat de mens ook aan gruwelijkheden heeft begaan. Oók de mens met zijn vele gruweldaden is als ziel een Godheid. Dit is nu Goddelijke rechtvaardigheid. U ziet nu, dat wanneer wij één leven van God verdoemen, dat wij ons zelf verdoemen en dat bestaat niet. Als dit de mensheid door de kerken was voorgehouden en zij de Bijbel niet voor hun eigen macht hadden aangepast en Gods Liefde juist hadden begrepen, dan had de huidige maatschappij er een stuk vrolijker uitgezien. Dan was de mens naar Gods beeld een liefdevol en bewust levend wezen geweest en zou er van zoveel geestelijk lijden geen sprake zijn.

Maar ooit zullen ook de grote wereldreligies hun hoofd moeten buigen voor de geestelijke wetenschap, op het moment, zoals reeds voorspeld, dat de meesters van Gene Zijde rechtstreeks verbinding zullen maken met de aarde, zonder tussenkomst van de mens.Tot aan die tijd zijn er de boeken van Jozef Rulof, voor al diegene die nu willen weten en antwoord willen krijgen op de vele “waarom’s en waarvoor’s”.

Hans Roesink