Geestelijke gaven. Deel VI

(Citaat 93: “DE SLAAP”
“Alvorens ik tot de fysische wetten overga, moet ik u allereerst over uw eigen slaap vertellen, wilt u straks de fysische gaven kunnen begrijpen. Uw slaap is het waardoor de psychische en fysische wonderen beleefd worden; was er geen slaap, dan bestonden er ook geen geestelijke gaven. Uw slaap is de ondergrond, waardoor de gaven hun “Universele” betekenis hebben gekregen. Door onze wereld zijn ze tot ontwikkeling gekomen, omdat u als mens kunt inslapen, anders was het niet mogelijk geweest de ziel van de stoffelijke wetten te bevrijden.
“)

Er worden talrijke wetenschappelijke studies gedaan om te kunnen vaststellen wat er tijdens de slaap gebeurt. Daarin hebben ze veel kunnen vaststellen. De geestelijk-wetenschappelijke verklaring kennen zij nog niet.

Bij deze artikelenreeks neemt de slaap een zeer belangrijke plaats in.

(Citaat 94: “Als er dus geen slaap was, dan bestond er ook geen trance, zodat de slaap voor ons en u de deur opent om de occulte wetten te beleven.”)

Het zijn juist de fakirs en magiërs die op eigen kracht de zeven graden van de slaap moesten overwinnen. Ze moesten dus dóór de slaap heen om de occulte wetten te bereiken. Ook Jozef Rulof moest dat.
In het hoofdstuk: De psychische trance in het boek : Jeus van moeder Crisje deel III kunt u lezen hoe dat ging en hoe belangrijk de slaap is in de occulte wetten. Zonder slaap geen beleving van de occulte wetten.

(Citaat 95: “De slaap is een enorm diep wonder dat wij van God meegekregen.
Hoe diep is uw slaap en welke wonderen zijn er door de slaap te beleven?
Weet u, dat uw slaap de magische wetten in handen heeft? Dat al deze wetten door uw slaap zijn ontstaan? En dat u door uw slaap wonderen kunt beleven?
Weet u, dat de eerste magiër op aarde door de slááp alle nu bekende occulte wetten aan de mensheid heeft geschonken?”)

Die allereerste magiër werd duizenden eeuwen geleden geholpen door Gene Zijde omdat de kloof tussen hemel en aarde moest worden overbrugd.
Het is de slaap waarvan alle zeven graden door het medium overwonnen moeten worden. Was dit niet zo, dan konden astrale wezens niet tot ons leven spreken.

Veruit de meeste mensen op aarde kunnen van die zeven graden van slaap er maar vier beleven.
De vijfde, zesde en zevende graad beleeft niet één westers mens. Alleen de magiër kan dit beleven, waardoor hij zich kan laten ingraven.
Als deze graden van slaap niet bestonden, hadden wij nooit over de schijndood kunnen praten. Deze schijndood, die overigens Lazarus heeft beleefd en die nooit dood is geweest, is de zesde graad van slaap.

De eerste drie graden van onze slaap is de vóórslaap. Als we deze graden beleven slapen we nog niet. Pas in de vierde graad slapen we echt.
Miljoenen mensen geraken echter nooit over de drempel van de derde naar de vierde graad van slaap, maar blijven ertussenin. Daaraan ten grondslag liggen vele stoffelijke en geestelijke stoornissen. Omdat we ons denken en voelen niet kunnen loslaten, om welke reden dan ook, is onze ziel niet volkomen in slaap. De mens voelt dit zelf het beste.

Als we de drempel overschrijden en in de vierde graad van de slaap komen, genieten we een gezonde slaap die de natuurlijke rust is en noodzakelijk voor ons lichaam om weer nieuwe krachten op te doen. In de vierde graad komen we los van ons lichaam, van de stoffelijke wetten.

Als we als mens de vierde graad van de slaap beleven, weten we van niets meer af. De volgende ochtend als hij wakker en hem wordt gevraagd of hij het zware onweer in die nacht heeft gehoord, kan hij niet anders dan het ontkennen.
In die vierde graad van slaap is het zenuwstelsel uitgeschakeld; het blijft uiteraard in werking, anders zou de dood intreden, maar het werkt niet meer op volle kracht.
Het zieleleven is nu ook volkomen los van het lichaam. De ziel namenlijk zuigt nu de krachten op voor het organisme door vanuit de “Goddelijke Ruimte” deze tot zich te trekken en aan het lichaam door te geven.
Dit kan alleen in de vierde graad van de slaap. Die mensen, die de derde graad beleven zijn bij het minste of geringste weer wakker. In deze derde graad beleven we eveneens onze dromen. In de vierde graad kunnen we niet meer dromen. In de derde graad worden ook de nachtmerries beleefd, de slaapwandelingen; we bouwen er onze luchtkastelen.
Aan de aard van de dromen kunnen we zelfs voor onszelf vaststellen hoe onze ziel en verlangens zijn.

Kinderen en bedwateren.
Als jonge kinderen de vierde graad van slaap beleven is dit meestal de oorzaak van het bedwateren. Ze zijn zo diep weg, dat, in tegenstelling tot de eerste drie graden, er geen controle meer is van de ziel over het lichaam.
De derde graad maakt de ziel wakker, de persoonlijkheid moet reageren en zo wordt voorkomen dat het kind in bed plast.
M.a.w. een jong kind dat de vierde graad van slaap beleeft heeft geen lichamelijke of geestelijke stoornissen.

Tussen de derde en vierde graad ligt ook het kunnen ontvangen van de geestelijke onbewuste inspiratie. Dit wordt onbewust beleefd maar bewust gegeven.

Tijdens de slaap moet het innerlijke leven het dagbewuste verwerken, m.a.w., alle opgedane ervaringen tijdens de dag moeten hun plek krijgen.
Wanneer iemand ’s morgens doodmoe wakker wordt, heeft die verwerking niet plaatsgevonden. Dit afreageren van het dagbewuste is een lichamelijke wet. Als iemand dus niet kan afreageren is dat de doodsteek voor het lichamelijke-stoffelijke stelsel; het zou volkomen vastlopen.
Als bijvoorbeeld een baby gedurende het eerste jaar niet zou kunnen afreageren via de slaap dan zou dit kind al binnen één jaar zijn bezweken.

Wat als u volwassen bent!?

Het onderbewustzijn.
Ons onderbewustzijn speelt in het afreageren van het dagbewuste gedurende de slaap de belangrijkste rol. Want het is ons onderbewustzijn die al die overbelasting opvangt, waardoor de ziel haar lasten kwijtraakt.

(Citaat 96: ” Daarom kunnen uw zenuwartsen die doodeenvoudige stoornissen niet vaststellen, hoe geleerd ze ook doen. Zij moeten in dat onderbewustzijn afdalen, willen ze een duidelijke diagnose stellen en constateren, waar de eigenlijke druk ligt. De ziel heeft dit in handen. Zij kunnen vaststellen, dat u slecht slaapt, maar hoe wil de geleerde in de slaap afdalen? Waar de stoornissen liggen en leven, helpen geen medicijnen; de oorzaak is niet door hen weg te nemen, hiervoor is astrale kennis nodig. Dit onderzoek kan men u op aarde nog niet schenken, omdat de geleerde beweert, dat dit leven voor de ziel het eerste is! Voor ons echter – anders was er was geen onderbewustzijn – het volgende leven, de wedergeboorte. Hierin leeft het innerlijke leven, hier is de ziel haar eigen koninkrijk binnengestapt en moet het onderbewustzijn aanvaarden, dat de laatste en de hoogste de zesde en zevende graad van slaap vertegenwoordigen. Deze stoornissen hebben wij pas na het stoffelijke leven leren kennen. Aan deze zijde konden wij een astrale en kosmische studie van het menselijke organisme maken.”)

Stel u eens voor dat artsen wel de oorzaak van slaapstoornissen konden wegnemen, zoals hierboven aangegeven, hoeveel procent van het aantal huidige voorgeschreven slaapmiddelen zou er dan nog overblijven? Hoeveel miljarden guldens zouden er niet bespaard kunnen worden? We hebben het vaker aangehaald; de wetenschap aanvaardt het leven “achter de kist” niet en daar liggen tóch de antwoorden die voor iederéén beschikbaar zijn.

Zelfs tijdens het stervensproces kan Gene Zijde vaststellen of die mens in zijn leven slecht geslapen heeft. De mens overigens die gaat sterven treedt tussen de vierde en vijfde graad van de slaap het leven na de dood binnen. Dan breekt het fluïdekoord.
In de vijfde graad kan het medium uittreden, omdat die graad afstemming heeft op het leven aan Gene Zijde. In dit geval breekt uiteraard het fluïdekoord niet.

Het hierna volgende citaat geeft aan hoezeer Gene Zijde betrokken is bij het wel en wee op aarde:

(Citaat 97: ” Wij zouden boekdelen kunnen vullen over deze enorme wijsheid, u leert dan pas uw eigen lichaam kennen, zo diep is de betekenis van uw toch zo eenvoudig stelsel. Het menselijke leven van een medium is er tekort voor om al deze bovennatuurlijke wetten vast te leggen. Zo graag komen wij naar u toe, om de mensheid deze astrale wijsheid te schenken. Wilde de wetenschap maar luisteren! “Mijn God, wat zou U dan aan uw kind op aarde kunnen schenken”, is het gebed, dat wij nu reeds naar Hem zouden willen opzenden, zo groots en heilig is deze studie over het menselijke lichaam en het leven daarin. Misschien komt het; door dit instrument is het mogelijk het aan de aarde te schenken. Wij zijn er volkomen voor gereed!)

Ook in andere boeken van Jozef Rulof vindt u regelmatig opmerkingen, die aangeven, dat ze, als het aan Gene Zijdezou liggen, wel duizenden boeken wilden schrijven. Maar u begrijpt, dat ze gebonden waren aan wat Jozef Rulof lichamelijk aankon. Op 54-jarige leeftijd kon zijn lichaam de enorme inwerkingen van de astrale wereld niet meer aan en ging hij voorgoed naar Gene Zijde, om van daaruit zijn werk voor de mensheid voort te zetten.

In het boek “Geestelijke Gaven” worden nog enkele hoofdstukken gewijd aan de volgende onderwerpen:


1. Geestesfotografie.
Hier kunt u lezen en wordt uitgelegd dat het mogelijk is om samen met een overleden mens op de foto te gaan.


2. Directe stem.
Het was in de zomer van 1945 dat meester Alcar rechtstreeks sprak tot 700 mensen in “Diligentia” in den Haag. Daarmee opende hij de “Universiteit van Christus” voor het leven op aarde. Hij bediende zich hierbij van het lichaam en uiteraard de stembanden van Jozef Rulof. Daarna volgden nog honderden lezingen, die vooral gegeven werden door meester Zelanus.
Ook dit heeft weer te maken met de vierde graad van slaap, waarbij het medium uittreedt en een meester gebruik maakt van het lichaam.

Ergens in deze nieuwe eeuw zal het “directe-Stem-apparaat” definitief zijn beslag krijgen. Dan zal Gene Zijde direct via een elektronisch apparaat tot de mensheid spreken en zijn er geen media meer nodig, waardoor ook de charlatanerie tot het verleden zal behoren.


3. Materialisaties en dématerialisaties.
Deze fenomenen hebben niet alleen te maken met voorwerpen, bloemen of iets dergelijks. Ook mensen die aan Gene Zijde leven kunnen zich aan de mens op aarde manifesteren door verdichten van aura’s. Maar ook hier geldt weer, dat er enorme krachten mee zijn gemoeid en dat er aan vele voorwaarden moet worden voldaan.


4. De levitatie.
(Citaat 98: De levitatie is verwant aan de directe stem en aan alle andere fysische
verschijnselen. Willen wij een bloem van de zwaartekracht ontdoen, dan lost de stoffelijke wet op en pas daarna volgt de levitatie. Elk stoffelijk voorwerp is te leviteren, los te maken van de eigen wet. Ook al is dat voorwerp nog zo zwaar, die zwaarte heeft voor ons geen betekenis meer. Het ontdoen van de zwaartekracht is alleen mogelijk, doordat wij het eigenlijke leven van het stoffelijke kunnen losmaken en in het onze optrekken. Ook al is de bloem voor uw ogen van stof en u hebt haar in uw handen, dan toch hebben wij reeds deze wet verbroken en kunnen haar laten zweven.”)


5. aports.
(Citaat 99: “Indien wij willen, halen we iets uit andere landen voor u en aporteren het voorwerp. Op een avond ( Er werden in de begintijd van Jozef Rulof vele besloten zittingen gehouden) werd de meester gevraagd:
“Wilt u voor ons een steen halen, die u kunt vinden op de koraalriffen, daar en daar gelegen?”
“Goed” zegt de meester, “over vijf minuten ben ik terug.”
De meester vliegt naar het oosten. Hij stelt zich op de steen in, niets kan hem tegenhouden, de steen zal hem tot zich trekken. Hij daalt in zee af – door zijn eigen uitstraling kan hij onder water waarnemen – en vindt de steen. Nu trekt hij de steen in zijn eigen leven op. De steen is gedématerialiseerd. Hij blitst terug, ontdoet de steen van de astrale wetten en laat hem op tafel vallen. Een kenner moet beamen, dat het de steen is. De verklaring volgt en allen zijn sprakeloos.”)


6. Kloptonen.
Ook hierover doen vele wonderlijke verhalen de ronde. Vele mensen denken dat het gekraak van droog hout een teken van Gene Zijde is. Hoe dit alles werkelijk in elkaar zit en hoe Gene Zijde daarmee daadwerkelijk te maken, kunt u in dit hoofdstuk lezen.


7. Stenen gooien.
Alles is mogelijk, maar stenen gooien zal nooit door een geest van het licht gedaan worden. Dit doen alleen de duistere zielen.


8. Het spoken.
Wie heeft er niet van gehoord? Maar, de mens die uit vrije wil een einde aan zijn leven maakt wordt spook omdat hij de wetten van God moet voeten heeft vertrapt en die wetten hem een geestelijk halt toeroepen.


9. De grote vleugelen.
In dit hoofdstuk wordt verteld hoe het toeging in het oude Egypte, waar sommige priesters de grote vleugelen bezaten. Het verteld ook hoe, in vergelijking, die priesters het gemakkelijker hadden dan Jozef, die ook de grote vleugelen bezat, in zijn tijd.
Toen Jozef nog in de baarmoeder zat bij zijn moeder Crisje is zijn meester Alcar al in de 4e, 5e maand begonnen met de ontwikkeling. Wat hij allemaal heeft moeten doormaken, moeten leren en ontvangen grenst aan het ongelooflijke.
Hij is duizenden keren bezweken en ook duizenden keren weer opgekrabbeld.

Tot slot nog twee citaten:

(citaat 100:”Meester Alcar komt nergens anders. Hij heeft slechts één instrument en dat is André – dat is Jozef Rulof. U voelt toch, dat indien hij werkelijk hieraan zou beginnen, hij het machtige contact tussen hem en zijn instrument zou verbreken?
Meester Alcar sprak dit toen al uit om misverstand te voorkomen en bezoedeling van zijn heilig werk dadelijk te doen blijken.
en
“En wat het doorkomen van André betreft, zeg ik u, dat hij zelfs wanneer hij op aarde zal zijn gestorven, niet op seances verschijnt. Aan deze zijde ligt zijn nieuwe taak klaar. André keert ééns naar de aarde terug om zijn werk voort te zetten, maar anders dan de spiritisten zich dat kunnen indenken. In die tijd, het is ná het jaar 2000, zullen er technische instrumenten op aarde zijn, zodat media onnodig worden”)

Hiermee zijn we gekomen aan deze serie artikelen over de geestelijke gaven. We hopen dat u in staat zult zijn het gehele boek te lezen, want dit waren slechts fragmenten.

Het zal u de ogen openen en u behoeden voor veel ellende.

Aanvaardt dat Jozef het grootste medium is geweest dat op aarde heeft bestaan. Hij heeft voor ons het WETEN op aarde gebracht en de goddelijke wetten verklaard voor het geluk van de mens op aarde.

Hans Roesink