De ware achtergronden van de psychiatrische patiënt

De psychiatrie aanvaardt het astrale leven niet.

(14, Citaat…” Stond de wetenschap ons toe – waar het mij dus om gaat- hier te mogen werken en werden de poorten van deze gestichten voor Gene Zijde geopend, dan kon men deze huizen binnen korte tijd sluiten of voor heel andere doeleinden gebruiken. Indien tal van meesters aan deze zijde hier in deze inrichtingen hun dagelijkse arbeid mochten verrichten, evenals de doktoren dat doen, konden al deze zieken worden genezen. Het leed door hen beleefd, zouden wij veranderen in geluk. De doktoren zouden onze instrumenten mogen controleren. Alles zou door ons aan deze zijde worden goedgevonden, want wij vragen alleen maar om te mogen dienen. Tal van mensen zijn voor dit werk geschikt. Duizenden mensen kunnen voor dit werk geopend worden, omdat ieder mens de eigen levenskrachten bezit, die wij aan het stoffelijk medium ontlenen. Nu staan wij machteloos.”)

Bovenstaande zinnen uit een boek van 427 pagina’s geven precies aan waarom het in de psychiatrie nog steeds fout gaat!

In dit artikel willen we proberen, om voor iedereen die met deze problematiek te maken heeft, enigszins inzicht te geven in de belevingswereld van de psychiatrische patiënt. Maar dan zoals dat vanuit Gene Zijde wordt gezien. Immers, zij zijn duizenden keren beter in staat om diep in de mens te “kijken”. Niets blijft voor hen verborgen. Uit pure liefde voor de mensheid hebben ze zich jaren van inspanningen getroost om de oorzaken van dit leed op te sporen. Jozef Rulof, als puur medium voor zijn Meester aan Gene Zijde, werd getoond wat er zich in de geest van die mensen afspeelt. Door uittredingen werd hij meegenomen naar psychiatrische klinieken, waar hij door zijn meester inzicht kreeg in de ware achtergronden van het psychische leed. Hij zag het reageren door de verpleging hierop en de medicijnen die geen echte invloed kunnen uitoefenen. Dit alles en nog veel meer werd later in een boek vastgelegd. Niet alleen een beschrijving van de oorzaken maar ook wordt aangegeven, welke zieken hoe te genezen zijn.

Alles in de ruimte van God, waartoe wij allen behoren, bezit zeven graden en afstemmingen:

Er zijn zeven kosmische graden – planeten – die de mens moet doorlopen om tot God terug te keren, waarbij niemand wordt verdoemd;

Er zijn zeven graden voor het organisme

Er zijn zeven graden voor de hellen

Er zijn zeven graden voor de sferen van licht

Maar ook:

Zeven graden van slaap

Zeven graden voor de trance

Zeven graden voor de menselijke stem

Zeven graden voor het moederschap

Zeven graden voor het vaderschap.

Enzovoorts, enzovoorts.

In dit kader moeten wij ook de zielsziekten zien. Het zijn overgangen in de evolutie van de mens, waarbij een lagere gevoelsafstemming wordt verlaten om in een hogere over te gaan. Dit alles komt door de Goddelijke Wet van de Reïncarnatie tot stand en werkt onfeilbaar. Er aan ontkomen kan géén mens.

Hierna willen we een aantal vragen beantwoorden, die de mensheid al heel lang heeft beziggehouden.

Waarom wordt iemand als mongooltje geboren?

Hoeveel ouders hebben zich al niet afgevraagd, waarom zij, als gezonde ouders, een mongooltje kregen als baby. Het antwoord hierop kan alleen vanuit Gene Zijde worden gegeven, omdat de wetenschap hierop nog steeds geen antwoord heeft. De mongoloïde mensen behoren bij de onbewuste krankzinnigen.

Soms is dit door een lichamelijke stoornis ontstaan, maar bijna altijd door de persoonlijkheid zelf. Deze ziekte is onmetelijk diep, maar wanneer de mensheid de astrale wetten zou kennen, is alles weer eenvoudig. Deze mens zelf heeft dit in handen. Vader, noch moeder hebben hieraan schuld.

En als antwoord op de vraag die vele ouders zich stellen, “waarom laat God dit met ons kind gebeuren?” dient te worden geantwoord: “God heeft hieraan geen schuld en schept geen mismaakten”.

Waarom krijgt het ene ouderpaar wel een mongoloïde kind en het andere ouderpaar niet?

Dit heeft te maken met de karmische wetten en de reïncarnatie. Deze vader, moeder en dit kind hebben met elkaar te maken. Hun levens trekken elkaar aan en het kind schiep zichzelf. De ouders hebben aan deze kinderen goed te maken, anders zouden zij het bewuste leven hebben aangetrokken en niet deze ellende.

Zoals iedereen die op aarde leeft, zijn wij er niet zomaar. In het artikel ” schema’s “ kan iedere lezer dit zien. De mongoloïde kinderen zijn bezig goed te maken. De persoonlijkheid als geest, als gevoel, heeft deze lichamen verwrongen. Niet alle lichamen van deze mongoloïde mensen zien er even verwrongen uit. Ook hierin zien wij de zeven afstemmingen – graden – weer terug. De ene verblijft zijn hele leven in de kliniek en de andere is al zover dat hij in de Josti-band kan spelen. Al deze mensen moeten tot het normale dagbewustzijn terugkeren. Daarvoor zullen deze zielen nog vele malen op aarde reïncarneren, voordat zij tot het normale bewustzijn zijn teruggekeerd. Hoe afschuwelijk het misschien ook in de oren klinkt, maar deze mensen zijn zelf schuld aan deze toestand. U en ik kennen toch vele dictators, die het met andermans’ leven niet zo nauw namen?! Maar omdat God een Vader van Liefde is, krijgt ieder mens weer de gelegenheid om alles, wat in het verre verleden is misdaan, weer goed te maken. Dit zijn Wetten. Ieder mens op aarde heeft dit al doorgemaakt of zal het nog doormaken. De mongoloïde mens is één van de uitingen van God’s Liefde voor de mens. Immers, allen moeten terug naar het AL!!

Hebben miskramen hiermee te maken?

Heel veel! De geest van de mens heeft alle levens uit het verleden in zich. Dus ook de geest van het mongoloïde kind. Deze mensen hebben in het verleden God’s Wetten overtreden door alles te vernietigen, wat er maar te vernietigen valt. Daarom hebben zij een onbewuste verwrongen geest. Toch moeten zij terug om goed te maken. Het gevoel van vernietigen is zo sterk aanwezig dat deze ziel als geest in de baarmoeder alles kapot zou maken, indien de zwangerschap zou doorzetten. Er gaan wel zeven miskramen overheen, voordat deze ziel als geest rustig geworden is en het de eerste geboorte weer kan beleven.

Ook hier geldt weer: God is Liefde.

Zijn deze mensen te genezen?

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn, dat dit niet kan.

Wat is krankzinnigheid?

Om deze vraag te beantwoorden, moeten we ons eerst verplaatsten naar de donkere sferen aan Gene Zijde. In het schema: “De zeven stoffelijke graden voor het organisme’, zien we, dat vanaf 4e graad op aarde de bewustwording van goed en kwaad begint. Mensen op aarde die in deze stoffelijke graad leven of hebben geleefd, hebben zich totaal uitgeleefd op hun medemensen. Zij waren “bezeten” door haat en hartstocht in al zijn wrede uitingen en geweld. Iedereen begrijpt, dat deze mensen aan Gene Zijde niet in een lichtsfeer zullen aankomen, nadat zij op aarde zijn gestorven. In het boek: “Een Blik in het Hiernamaals” wordt o.a. beschreven, wat Jozef Rulof in de hellen aan Gene Zijde aantreft en waarom. In de 5e 6e en 7e duistere sfeer zijn de mensen die daar leven óók bewust en gaan ook daar verder met datgene, dat zij op aarde deden. Er is echter één groot verschil met de aarde; het is er ontzettend koud en donker. Zij missen de warmte van de zon. Omdat zij bewust zijn, gaan ze terug naar de aarde en zoeken daar een “slachtoffer”. Een slachtoffer dat dezelfde persoonlijke eigenschappen, dit zijn karaktertrekken, bezitten als zij. Is zo iemand op aarde bezig om zich een hoger bewustzijn eigen te maken, dan zijn zij zeer sensitief en zelfs mediamiek. Door deze sensitiviteit zijn zij te bereiken, ook voor de duistere sferen. Deze demonen wringen zich in de aura van hun slachtoffer op aarde en de aardse mens heeft maar te doen, wat deze demonen willen. Ieder mens gaat in zijn evolutie, via de reïncarnatie, door de krankzinnigheid naar de sferen van licht. Krankzinnigheid is daarom geestelijke ontwikkeling. Hieruit volgt uiteraard, dat de geestelijk bewuste mens niet meer openstaat voor de invloeden van de duistere sferen.

Is daarom bezetenheid een feit?

Ja.

Is dit te genezen?

Ja, indien de wetenschap de astrale wereld zou aanvaarden en zij samen wilden werken met Gene Zijde.

Waarom gebeurt dit dan niet?

De kerken hebben hierin het voortouw genomen, door de Reïncarnatie niet te aanvaarden. Door de gehele wetenschap heen, zien wij de grote macht en invloed die de kerken nog hebben en in alle geledingen van de wetenschap doorklinken.

(15, Citaten:…..

“Ik zou de geleerden( psychiaters) willen toeroepen nu al naar Gene Zijde te luisteren. Indien ze voor een kort ogenblik hun geleerdheid naast zich neer zouden leggen, dan zouden ze voor het geestelijke woord openstaan en dan zou Gene Zijde aan de heilzame inwerking kunnen beginnen. Wij ontnemen hun niets! Integendeel, wij brengen hun kosmische diepte!”….

“Stellen zij (de psychiaters) de deuren voor onze instrumenten open, dan zullen de media hun bewijzen geven door onze wereld, want de astrale meesters staan naast hen. Nu staan de geleerden echter machteloos.”)

Is het mogelijk, om aan de daden van een mens de mate van krankzinnigheid vast te stellen?

Om dit volgens Gene Zijde te verklaren, moeten wij onderscheid maken tussen:

Bewuste krankzinnigheid;

Onbewuste, ziekelijke krankzinnigheid;

Zwakte van geest.

De bewuste krankzinnigheid.

Bewuste krankzinnigheid is beïnvloeding door de wereld (hel) van de dieven en moordenaars aan Gene Zijde. Deze mensen staan nog voor het kwaad open en heeft te maken met de karaktereigenschappen. Het astrale wezen past er echter wel voor op, dat hij de aardse wetten niet overschrijdt. Zou dit wel zo zijn, dan is er de astrale overheersing en worden zij opgesloten in een psychiatrische inrichting en heeft het astrale wezen niets meer aan hen. Er zijn dus dieven, die men niet betrapt. Deze wetten gelden zowel voor vrouwen als voor mannen. De vrouwen echter kunnen wreedheden begaan, die mannen niet kunnen. Vrouwen trekken het oerbewustzijn aan, waardoor ze een hartstocht kunnen beleven, waaraan een man niet eens toekomt, maar die door de wetenschap niet gepeild kunnen worden. Deze mensen beseffen niet dat zij astraal beïnvloed worden. Maar soort zoekt soort.

Ook leugen en bedrog, haat en hartstocht zijn daden van bewuste krankzinnigheid. Voorbeelden hiervan zijn de pedofielen, de incestplegers, de verkrachters. De medische wetenschap overweegt al jaren, om bij deze laatste groep (chemische) castratie toe te passen. Maar het is geen lichamelijke ziekte, maar een geestelijke.

De bewuste krankzinnigheid kent zeven graden van intensiteit. Hoe gevoeliger de mens is, des te dieper wordt de hartstocht beleefd. De geestelijk bewuste mens is hiervoor niet meer te bereiken. Wellicht wordt het duidelijk, waarom de meesters aan Gene Zijde zo ontzettend met de aardse mens bezig zijn. Zij kennen al deze ellende en roepen de mensheid op toch vooral anders te gaan denken, geestelijk te ontwaken.

Alcoholisme.

Mannen en vrouwen die zwaar aan de drank zijn, verslaafd dus, vallen eveneens onder de bewuste krankzinnigheid. Hier geldt ook de astrale beïnvloeding. Hiervoor moeten we terug naar de bewuste duistere sferen aan Gene Zijde. Deze demonen nestelen zich in de aura van een te beïnvloeden mens op aarde en drinken hierdoor.

Is hier genezing mogelijk?

Ja, dat kan, indien de medische wereld zou willen samenwerken met Gene Zijde, in de vorm van betrouwbare mediums. Deze betrouwbare mediums kunnen dit zien en deze demonen verwijderen en tenslotte afsluiten voor astrale beïnvloeding.

Het zou best eens zo kunnen zijn dat, ondanks dat hierover niets in de boeken van Jozef Rulof expliciet staat vermeld, dat de verslaving aan verdovende middelen, uit diezelfde bron komt.

Wat zijn kwartaaldrinkers?

Ook hier weer, deze mensen drinken niet zelf. Een astrale persoonlijkheid drinkt door deze mensen en zijn dus bezeten. Deze mensen drinken in korte tijd heel veel alcohol, waar een normaal mens totaal aan onderdoor zou gaan. Maar deze mensen niet en dat komt omdat zij de volle werking van de alcohol niet kunnen beleven. De andere kracht die in deze mensen huist, verwerkt alles. Immers, deze astrale kracht is op zijn / haar manier voorzichtig met deze aardse mens. Zou dit niet zo zijn, dan is deze mens voor de astrale persoonlijkheid verloren. Als deze mensen niet zo sensitief waren, dan zouden zij niet te bereiken zijn. Daarbij komt nog eens het feit, dat ook in deze gevallen “soort, soort” zoekt en dit heeft weer te maken met de geestelijke afstemming. Een geestelijk bewust mens staat niet open voor negatieve astrale beïnvloeding. Ook hier weer een bewijs dat, willen op aarde van al deze narigheid af, de mens op aarde geestelijk moet ontwaken. En dat is een Goddelijke Wet, waaraan niemand ontkomt.

Smetvrees.

Ook deze aandoening kent zeven graden en is zwakte van geest. In de diepste graad is dit vaak een onderdeel, uiting, van de God’sdienstwaanzin. In hen leeft de kerkelijke waanzin. Godsdienstwaanzin is onbewuste krankzinnigheid en wordt veroorzaakt door de Godsdienst. De kerk kent God nog steeds niet en toch wil zij dit bovennatuurlijke als gezag vertegenwoordigen. Deze mensen willen rein leven, willen geen lichamelijke gevoelens bezitten, omdat dit in strijd zou zijn met alles wat hen door de kerk over God is geleerd. Maar God is Liefde!!

Heel vaak zijn deze mensen in het vorige leven non of priester geweest.

In de 60-er en 70-er jaren hebben vele priesters de kerk verlaten en zijn aan een gezinsleven begonnen.

Er werd hierover schande gesproken, maar deze mensen hebben gewoon hun gevoel gevolgd, door aan één van God’s fundamentele Wetten te voldoen: het Vaderschap. M.a.w. de nonnen en priesters lopen naast de Schepping.

Waar komt automutilatie (zelfbeschadiging) vandaan?

De mens die zichzelf op alle mogelijke manieren wil beschadigen, walgt van zichzelf. Zij hebben een chronisch gebrek aan het gevoel van eigenwaarde. Ze voelen zich tot niets in staat. De angst die deze mensen beheersen is zo groot, dat ze zichzelf verwonden.

Waarom komen vrouwen moeilijker van geestelijke klachten af, dan mannen.

Onlangs werd bekend gemaakt, dat het aantal mannen in de WAO afneemt, maar het bij vrouwen juist toeneemt. Ook werd aangegeven, dat vrouwen moeilijker van hun geestelijke klachten afkomen, dan mannen. Is dit een vreemd verschijnsel? Nee, immers vrouwen kunnen veel dieper voelen dan mannen, omdat zij vanwege hun vrouwzijn veel dieper bij het scheppingsplan betrokken zijn. Maar ook dit verschijnsel is terug te voeren tot geestelijke zwakte. Indien deze vrouwen – en dit geldt voor mannen evenzo – zich de geestelijke liefde hadden eigen gemaakt, zou dit voorkomen zijn. leder mens leeft in zijn eigen wetten, of dit nu op aarde is of aan Gene Zijde. Deze mensen zijn derhalve op weg om zich dat geestelijke bewustzijn en die liefde eigen te maken. Door de wet van de reïncarnatie zal ieder mens zover komen.

De Emotionele Regulatie Stoornis (De Borderline Persoonlijkheidsstoornis)

Veel mensen, vooral vrouwen, hebben van de huidige psychiatrie het bovenstaande etiket opgeplakt gekregen. Immers, de psychiatrie werkt nu eenmaal met hokjes. De therapie, die deze mensen volgen, gaat er vanuit dat, door anders te denken, zij hun emotie, die bij elke “patiënt” weer anders is, qua symptomen en intensiteit, de baas kunnen worden.

De behandelende psychiaters en verpleegkundigen geven aan, dat de toekomst van deze nog vrij jonge mensen er één is van voortdurend op de hoede zijn voor terugval. M.a.w. deze mensen worden voor de rest van hun leven verdoemd en zullen volgens de psychiatrie nimmer van hun klachten afkomen.

Kan denken emoties beïnvloeden?

Bij normaal gezonde mensen is dit niet zo moeilijk; zij immers kunnen een eigen houding aannemen t.o.v. een negatief gevoel. De denkfout die in deze behandelmethode zit is, dat zij er vanuit gaan, dat denken sterker is dan gevoel.

Maar gevoel overheerst. Onze daden en ons denken worden bepaald door ons gevoel. Hoe zou het anders kunnen, dat mensen, die vanaf de geboorte geen hersenen bezitten, toch een normaal leven kunnen leiden. Dit fenomeen is binnen de medische wetenschap bekend, maar men zwijgt hierover, omdat men dan verplicht is zich af te vragen, hoe dat kan en dan zullen ze uiteindelijk tot de conclusie moeten komen, dat dit alleen verklaard kan worden door het astrale leven te aanvaarden; “achter de kist ” te kijken en dan zou de wetenschap op z’n kop komen te staan.

Zou ook in dit geval de psychiatrie samenwerken met de echte mediums, dus niet de charlatans, dan zouden deze mensen genezen kunnen worden, omdat een goed medium de diepere oorzaak kan achterhalen. Een echt medium luistert naar zijn leider, die hem/haar vertelt wat er aan gedaan moet worden. Maar de psychiatrie wil dit nog niet aanvaarden en verdoemt de patiënt liever tot een leven als een hel op aarde. Deze mensen verdienen al onze aandacht en liefde, ook zij die gedoemd zijn hun leven op straat door te brengen.

In het volgende artikel zullen we hierop doorgaan. Echter, degene die meer gedetailleerd inzicht wil krijgen in het gevoelsleven van de psychiatrische patiënt, raden wij aan om het boek: “Zielsziekten van Gene Zijde bezien” te lezen.

Mocht dit echter de eerste kennismaking zijn met het werk van Jozef Rulof, dan adviseren wij u eerst het boek: “Een Blik in het Hiernamaals” te lezen.

(16, Citaat:De doktoren blijven zoeken en staan even machteloos als wij. Slechts enkelen, de geestelijk zwakken, kunnen worden geholpen, de duizenden anderen blijven opgesloten zitten. Enkele doktoren, die van een eeuwig leven overtuigd zijn, voelen voor onze genezing en zouden graag willen samenwerken, maar de aardse wetten roepen ook hun het maatschappelijk halt toe. Zij worden nu nog uitgelachen door hun geleerde collega’s, maar dat zal toch in de Eeuw van Christus veranderen, omdat de gehele mensheid zal ontwaken en dus worden onze hulp en wijsheid begrepen. De bewuste doktoren denken dus reeds aan astrale inwerking.”…)

 Hans Roesink