Waar komt die rotte verdoemdheid vandaan?

Hiervoor moeten wij eeuwen en eeuwen terug in de geschiedenis.

Zoals bij alles is er ooit een begin geweest. We gaan voor dit onderwerp terug naar de eerste meesters in de zevende sfeer in het hiernamaals. Ze zeiden:

(17, citaat… “Wij moeten daar ( op aarde. Red.) gaan werken. Wat hebben die mensen nodig. Hoe kunnen wij die wilde mensen angstig maken? Hoe kunnen wij die mensen binden aan de ruimte, aan God? Is er een macht die wij tezamen kunnen binden, kunnen omvatten door een klein kort woord. Zodat die massa gaat voelen, dat er meer is? Kunnen wij die massa niet angstig maken door iets wat zij gaarne zullen en willen bezitten? Jazeker, we zullen die massa slaan, we moeten die massa bereiken of met zacht geweld krijgen wij, bereiken wij niets..”)

Ze hebben het geprobeerd, jaren en jaren, door de massa te slaan maar ze komen geen stap verder. Jaren en jaren is er in de sferen gedacht, gevoeld en gesproken. Zij als meesters weten, dat zij door hún denken, voelen en daden in de ruimte licht hebben gebracht. Ze willen de mensen op aarde vertellen, dat er geen dood bestaat, zij leven immers!!

Maar hoe krijgen ze de mens op aarde zover, dat hij anders gaat denken? Ze komen tot een besluit. Ze geven de mensheid: ANGST.

Daarvoor zal er één van hen, die aan Gene Zijde leven, terug gaan naar de aarde. Ze kunnen daarvoor niet iemand vragen uit de eerste sfeer, die mens kan dat niet meer, die kan geen onwaarheid meer spreken. Dus dalen ze af naar het schemerland, waar ze een man vinden, een scheppende kracht, die er geschikt voor is. De man vraagt al, smeekt al: “Mag ik mijn vader en moeder niet verlossen uit de duisternis? Kan ik niet terug?”

Dan gaat deze mens naar het land van het onbewuste om op aarde geboren te worden. Zijn moeder weet van niets, is niet bewust.

Dan komt de geboorte en hij ontvangt de naam Abraham.

Abraham kwam op de aarde en het Huis Israël, wat betekent ontwaking, geestelijke bewustwording, krijgt de allereerste fundamentjes. De meesters van Gene Zijde houden hem geestelijk wakker en dan komt het gevoel in Abraham tot ontwaking: éénheid.

Abraham gaat spreken en de weinige mensen die hem geloven zeggen, het is de Here die spreekt. Geloven die weinige mensen in een leven “achter de kist?” Nee, wel dat er een Here bestaat die alles heeft geschapen, Men zegt: “Doe dat niet, want ge zijt verloren. ga daar niet heen, want de Here zegt…..”

Eeuwen en eeuwen zijn er voor nodig om dit kleine plukje gevoel, die weinige mensen, bijeen te houden.

“Doe niet verkeerd, want u zult bezwijken als u verkeerd doet.”

Zo werd de angst in de mens gelegd. Maar….. ze hebben nooit gesproken over een eeuwig vuur of verbranding! Dat zit van binnen in de mens zelf!

Dat heeft de mens er zelf bijgemaakt. De geestelijke waarheid werd toen al verhaspeld, verknoeid en bezoedeld en ontaardde in verdoemdheid! Deze mensen, die nu aan Gene Zijde leven, zitten nu nog vast aan hun in die tijd verstoffelijkte verdoemdheid, die er niet is! Maar het is wel de gehele wereld over gegaan. De mensheid op aarde zit er nog steeds aan vast, waardoor de mensheid, de maatschappij vernietigend is geslagen en heden ten dage nog steeds in zeer grote getale voorkomt.

Intussen bleef de mens aan die angst vast zitten en ging van generatie op generatie. Na Abraham kwam Isaak, kwam Jacob, kwamen er profeten om dit vuurtje brandende te houden. Ook Noach kreeg contact en ging. onder invloed van een grote overstroming, waarbij eenderde van de wereld onder water stond, naar een ander deel van de wereld om daar de fundamenten te leggen. De eenheid werd groter.

Het leven op aarde blijft, ondanks dat er geestelijke winst is geboekt, een chaos. Veel is er dus al bereikt, maar de meesters van Gene Zijde zijn niet tevreden, De massa moet nog krachtiger bewerkt worden. De kinderen van Israël hebben nu een krachtige persoonlijkheid nodig. Maar wie in het hiernamaals kan die enorme taak aan? Zij dalen weer af naar het schemerland en komen terecht bij de latere Mozes. Deze, nu nog astrale, mens was al heel lang bezig om een nieuw lichaam te krijgen en terug te keren naar de aarde. Hij wilde de massa verder helpen. Het was een mens die wilde dienen.

(18, citaat “Wie liefde bezit en dienen wil zal ontvangen, wat hij nodig heeft.”)

Hij krijgt zijn instructies en de heilige verzekering, dat hij nooit alleen zal staan, maar dat hij geholpen zal worden door Gene Zijde.

Dan komt Mozes op aarde.

Hij voert strijdt tegen de heidenen, voert zijn volk aan, geeft hun de 10 Geboden en andere Goddijke Wijsheden. Mozes moest de weg bereiden voor de Hoogste Meester uit het AL. Er komt een geloof.

De mens wordt vastgeklonken aan dogma’s, wat niet meer zijn dan vertelsels.

Dan komen er mensen, die al deze verhalen bij elkaar voegen. Maar wat weten deze mensen, in die tijd van de ruimte, van de maan, van de sterren af. Wat weten zij af van het ontstaan van de mens? Niets, niets, niets! Zij schrijven, wat wij noemen, het Oude Testament, Zij putten uit het bestaande, wat zij zien en gehoord hebben en laten hun fantasie er op los. Zo zou God uit wat klei de eerste mens hebben geschapen?!

De wetenschap in onze eigen tijd weet en heeft bewezen. dat de mens in de wateren is geboren.

De mens was al miljoenen en miljoenen eeuwen oud en de sterren en planeten in ons zonnestelsel nog veel langer. Voordat de eerste mensen op de aarde kwamen, hadden zij al twee Kosmische Graden en veertien overgangsplaneten achter de rug. Maar dat wist de mens van toen niet. Hij was niet geestelijk bewust Hoe kan een onbewuste beweren dat een mens maar één leven heeft.

(19, citaat … er is reïncarnatie, u kunt telkens weer een nieuw organisme ontvangen, een nieuw leven, omdat u in één leven niets kunt bereiken! De God van al het leven heeft dit voor zichzelf uitgedacht? Nee, dat zijn de wetten, dat is waarheid, dat moest, dat zou, dat kon niet anders! Punt, uitroepteken! Dat kon niet anders omdat de ruimte door die wetten is geboren, die verdichtingswetten onderging….)

Inmiddels zijn er al de Egyptische Farao’s en er zijn volken ontstaan. In de Egyptische tempels begint het eerste contact met Gene Zijde. U kunt dit lezen in het boek: “Tussen leven en Dood”.

Toen kwam Christus om de mensheid geestelijk te doen ontwaken, maar Hij was een bedreiging voor de hogepriesters en werd vermoord. De apostelen gingen verder, waren ook een bedreiging en werden afgeslacht.

Het katholicisme kwam en verkondigde de verdoemdheid. sprak over een hel. Wie ánders dacht dan de “heilige” kerk werd opgesloten, zoals met Galilei en tijdens de Inquisitie legde men de anders denkende mens op de brandstapel. Luther en Calvijn kwamen en maakten het nog bonter. Want stel je eens voor dat de mens zelf ging denken, dan bleef er van hun macht niets meer over. Verdoem de mens en je hebt de macht over ze.

De theologen van vandaag. zovele eeuwen na Abraham, vertellen nog steeds hetzelfde, spreken nog over verdoemdheid, die er niet is en nooit van Abraham is gekomen!! Ze zitten aan een bijbel vast die geschreven is door onbewusten. Zij hebben gestudeerd aan een universiteit. Maar welke universiteit is geestelijk bewust?

Maar één: de Universiteit van Christus” die door de meesters van Gene Zijde, door hun instrument Jozef Rulof op aarde werd gebracht.

Deze Universiteit zegt tegen de mensheid, dat verdoemdheid niet bestaat en nooit bestaan heeft. Christus heeft nooit gesproken over verdoemdheid, dat hebben bijbelschrijvers er van gemaakt. Daardoor had men macht over mensen. De ellende die zij daarmee hebben aangericht in de loop der tijden is verschrikkelijk. En nog, heden ten dage, bestaat die rotte verdoerndheid.

Er is alleen Leven, opgang en Ontwaking. Uit Liefde is alles ontstaan. God kan niet verdoemen, want God is Liefde.

Theologen, de Universiteit van Christus smeekt u, hou toch op om nog langer de verdoemdheid te prediken, u verloochent hiermee de God van Liefde! U slaat Christus weer aan het kruis.

De geestelijke ontwaking en bewustwording gaat verder, met of zonder kerk. Maar de verdoemdheid zal ééns oplossen en verdwijnen, dat zegt u de Universiteit van Christus.

Hans Roesink