Informatie en verantwoording

Nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat hij hoort, zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de vader heeft, is het mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen.

Ongeveer 1850 jaar, nadat Christus deze profetie en belofte aan de vooravond van zijn kruisdood deed, werd er op 20 februari 1898 in het arme gezin Rulof in ‘s-Heerenberg een jongetje geboren, dat de naam Jozef kreeg.

Op 3 november 1952, de dag van zijn dood had hij de mensheid 27 boeken nagelaten.

Zijn meester aan Gene Zijde. Alcar genaamd, ontwikkelde hem tot een medium zoals in de wereldgeschiedenis nog nooit was voorgekomen en nooit meer zal voorkomen. Hij ging over alles heen, wat ooit over occulte wetenschappen was verschenen en nog zal verschijnen. Hij was slechts een instrument van zijn meester, zonder wie hij niets kon en niets mocht. Hij was geboren om voor de mensheid een grootse taak te vervullen:

Het geloof vervangen door weten!

Honderden keren is Jozef voor vele van zijn boeken uitgetreden, om eerst zelf te beleven en het daarna in boekvorm vast te leggen. Zelfs het schrijven van deze boeken deed Jozef niet zelf. Alcar wilde alles zelf in handen houden, opdat alles, waaraan 250 jaar studie aan Gene Zijde vooraf was gegaan, zuiver op aarde zou komen. Hij was echter niet alleen een schrijvend medium, maar ook genezend, schilderend, tekenend, helderhorend, heldervoelend en helderziend medium. Als schilderend medium heeft hij honderden schilderijen gemaakt om o.a. in zijn levensonderhoud te kunnen voorzien. Hij, die bij wijze van spreken, nog geen kwast kon vasthouden.

We leven nu in het informatietijdperk. Bijna alles is op te vragen; de wereld is aan elkaar geklikt. Het geestelijk bewustzijn van de mensheid groeit. Door deze geestelijke groei neemt ook het aantal levensvragen toe die door geen enkele godsdienst of wetenschap beantwoord kunnen worden. De antwoorden liggen “achter de kist”. De huidige en toekomstige mens wil weten en duidelijke antwoorden krijgen op de vele honderden, zoniet duizenden vragen.

Deze website wil een platform zijn voor een ieder die worstelt met vragen, die met leven en dood te maken hebben, zonder overigens de pretentie te hebben, om voor elke persoonlijke vraag een antwoord te weten. De meesters van Gene Zijde willen bereiken dat er eenheid op aarde komt, eenheid in voelen en denken. Zij willen dat wij mensen Kosmisch leren denken, m.a.w. anders leren denken. Denken vanuit het Hiernamaals naar de aarde toe. Geestelijk leren denken dus, zodat de mens op aarde gaat weten, waarom hij/zij op aarde is.

Hoe groter die eenheid in denken en voelen wordt (daarvoor zijn er honderdduizenden nodig…) des te meer zal de Mensheid vanuit het Hiernamaals aan Wijsheid ontvangen en zal er een betere wereld ontstaan. Want God is LIEFDE.

Ondergetekende, Hans Roesink, die nu** eigenaar is zijn van deze website “Aarde, waarom zijn we hier?”, neemt de volle verantwoordelijkheid voor deze website en doet dit, omdat het Christus’ wil is.
Ik vind, op grond van wat er in de boeken van Jozef Rulof staat, dat ieder mens die dit wil, recht heeft op alle beschikbare informatie, recht heeft om de antwoorden te krijgen op de “waaroms” en de “waarvoors” van het leven. Dat is de Wil van Christus, door Hem vastgelegd in Zijn plan voor de mensheid.

** Deze website heb ik begin 2000 opgezet, samen met Bert Hoegee. Hij is echter plotseling overleden op 7 september 2019.