Geestelijke gaven. Deel II

In deel I hebben we in het kort de zeven stoffelijke en de zeven geestelijke graden voor het gevoelsleven besproken. Daar immers liggen de fundamenten voor het kunnen ontvangen van geestelijke gaven vanuit Gene Zijde.

Gene Zijde is vanaf het moment dat de eerste mensen de lichtsferen betraden, ook Christus hoorde daarbij, altijd bezig geweest om met de mens op aarde in contact te treden. Ze wilden hun geestelijk bezit, verkregen door heel veel leed en smart, aan de aarde doorgeven. In de eerste plaats wilden ze doorgeven dat dood niet bestaat; ze leefden immers. Ze zochten mensen op aarde, die daarvoor geschikt waren.

Het was echter het oude Egypte dat de eer heeft beleefd om de occulte gaven tot volle ontplooiing te brengen, gesteund door Gene Zijde. Op eigen kracht kon men ook daar niets.
Vele boeken zijn in de loop der jaren over die periode in Egypte geschreven, tal van documentaires zijn er aan gewijd, maar de ware toedracht heeft men nog niet kunnen ontdekken. Het leven “achter de kist” wordt door de wetenschap nog steeds niet aanvaard en juist daar liggen de antwoorden.

Hoe het er in werkelijkheid toeging kunt u lezen in het boek van Jozef Rulof: Tussen Leven en Dood. Dectar, een vorig leven van Jozef Rulof als hogepriester in die tijd, is een leermeester. De naam Dectar komt veelvuldig in de boeken van Jozef Rulof voor. Daaraan kun je ook afleiden, dat het vele levens duurt, voordat je als medium voor Gene Zijde mag dienen.

In de goede tijden van Egypte is veel wijsheid op aarde gebracht. Toen Egypte in verval raakte ontstond er een hevige strijd tussen de witte en zwarte magie, tussen goed en kwaad. De verkregen wijsheid is wel bewaard gebleven in diverse orden, w.o. de Rozenkruisers. Maar ook daar is de volle omvang niet meer bekend.
Die wijsheid komt echter weer terug. De Eeuw van Christus zal daar voor zorgen, door middel van échte media. De mensheid hunkert naar weten.

(Citaat 68: “Deze ontwikkeling is door niets tegen te houden, de wetten van God eisen, dat ieder kind van de Oppermachtige zijn beste krachten zal geven voor datgene, waarvoor zich stromen mensen gereed voelen.”)

De grote gevleugelde, het medium in het oude Egypte, trad uit zijn lichaam en beantwoordde de vragen van de andere hogepriesters. Soms hoorden zij spreken d.m.v. de directe stem van een astraal meester. Deze verschijnselen werden door Gene Zijde tot stand gebracht en behoort bij de fysische trance. Door de psychische trance werd aan de vraagstellers doorgegeven, hoe het leven aan Gene Zijde was.
Alles werd opgetekend in de tempels door middel van hiërogliefen. Geen steen bleef onbenut.

Er heerste een strenge tucht. Dit hoorde bij de opbouw van de geestelijke gaven. Wie er niet tegen opgewassen was, ging zelf zoeken. Daarop hadden de demonen gewacht en toen trad langzaam maar zeker het verval in.
Iedere priester wilde de grote vleugelen bezitten en waren nu door hun gevoelsafstemming een machtige prooi voor de demonen die zich door hen volkomen uitleefden.

Ook toen al hield Gene Zijde de geestelijke gaven in eigen handen. Is het in de 21e eeuw anders?? Kan een demon ons geestelijke wijsheid schenken??
Toen verloor het goede het van het kwade. In de Eeuw van Christus zal het goede overwinnen. Als de mens wist hoeveel er voor nodig is en waar een meester van Gene Zijde rekening mee moet houden, dan kan een kind begrijpen dat er maar heel weinig echte media kúnnen zijn.
In het eerste deel hebben we al gezegd, dat de mensheid in z’n totaliteit gezien, nog afstemming heeft op de donkere sferen; dat er een groter aantal afstemming heeft op de eerste sfeer en maar een enkeling op de derde lichtsfeer aan Gene Zijde.

De laatste jaren komen stromen zielen naar de aarde die al anders denken dan hele generaties daarvoor. We noemen ze “Nieuwetijdskinderen”.
Het gezegde: Hoe meer zielen hoe meer vreugd, is in dit geval spiritueel voor de aarde gezien, een groot goed. De mensheid zal en moet geestelijk ontwaken.

Kruis en bord. (glaasje-draaien).
Deze methode om met Gene Zijde in verbinding te treden is ons door diezelfde Egyptenaren nagelaten. Zij gebruikten deze methode in het begin van hun ontwikkeling.

In onze tijd is het nog steeds een populair spel, echter een zeer gevaarlijk spel. Het is gevaarlijk omdat er tal van wetten aan ten grondslag liggen die bij de aanzittenden onbekend zijn. Maar het verlangen van heel veel mensen om zich geestelijk te verrijken is zeer groot. De kerken kunnen het hun niet meer vertellen; zij geloven niet meer in verdoemdheid en al die andere dogma’s die de kerken hebben ingesteld. Aan de enorme leegloop in de kerken kun je al zien, dat de mens het geloof voor gezien houdt. De mensheid is geestelijk veel meer bewust dan de kerkelijke leiders.

Tijdens het kruis-en-bord ontvangt men meestal kletspraat. Het zijn spotgeesten, die de aanzittenden bedriegen, omdat ze daar zelf om vragen. Hun levens zijn niet in harmonie met de lichtsferen. Hun eigen verlangens overheersen. Daarom worden de woorden gespeld die uit hun eigen onderbewustzijn komen. Anderzijds willen de duistere geesten maar al te graag het gevoelsleven in bezit nemen. En wie daarvoor openstaat is gereed voor de psychiatrische inrichting. Langzaam maar zeker wringt de demon zich in de persoonlijkheid, onder valse voorwendsels. Het lijkt allemaal prachtig en heilig; ze bidden zelfs maar als ze zich eenmaal hebben vastgezet leven ze zich door die mens volkomen uit. Het gehele verdere leven zit je er aan vast.
Het seanceren met kruis-en-bord is het moeilijkste wat er is. Er mogen geen verlangens meer zijn, de aanzittenden moeten geestelijk volkomen rein zijn. Wie kan dit van zichzelf zeggen??

Wie er wel klaar voor is kan inderdaad geestelijke wijsheid ontvangen omdat een geest van het licht de wijsheid doorgeeft. Dat zijn zeer machtige momenten. Ook hier geldt echter weer, dat Gene Zijde uitzoekt wie er voor geschikt is. En als een mens daarvoor geschikt is, zal dat gevoel vanzelf in hem of haar komen. Dit is ook een geestelijke gave. Het is een kosmisch gebeuren en wie de wetten daarvan niet kent gaat zijn eigen ondergang tegemoet. Stel dat iedereen op aarde deze gave bezat, dan hadden we al eeuwen een paradijs op aarde. En…….hebben we dat?!

De meeste mensen komen niet los van zichzelf en kunnen daarom niet ontvangen. Want ook hier geldt weer, je moet onbevooroordeeld kunnen ontvangen. Eigen verlangens moeten volkomen uitgeschakeld zijn. Het verlangen naar een mooie avond is al fout. Je moet volkomen leeg zijn. En wie op aarde kan dat? Ja het dier kan dat, die is vrij van gedachtekracht.

We hebben het al even aangehaald; elke gave bezit zeven graden. Pas in de derde graad voor de geestelijke gaven is er door Gene Zijde iets moois te bereiken. Dit is bovendien de hoogste graad die een mens op aarde kan bereiken.

Er zijn mensen die onder inspiratie boodschappen kunnen ontvangen. Zij weten vantevoren wat er zal komen. Zij beleven dan de gave van de inspiratie. De meeste mensen komen hierin echter niet boven hun eigen voelen en denken uit.
Er zijn legio kosmische wetten die overwonnen moeten worden, voordat een geest zich met een aards mens in verbinding kan stellen.
Zelf vragen stellen, al is het voor bewijzen, is helemaal uit den boze, omdat het eigen bewustzijn hierin een rol speelt.

Seanceer nooit als er haat in u is, al is het maar een heel klein beetje. Daardoor wordt de duisternis aangetrokken en komt de haat duizendvoudig terug.
De occulte wetten eisen alléén liefde. Er zijn op aarde maar enkele kringen die het harmonisch éénzijn kunnen beleven, de rest van al die séance-kringen beleeft zichzelf.

Het automatisch schrift. Het schrijvend mediumschap.
Wat geldt voor het schrijvend mediumschap, geldt ook voor de schilderkunst, de beeldhouwkunst, het componeren van muziek.

(Citaat 69: Het schrijvend mediumschap bezit zeven graden. Er zijn drie graden voor de inspiratie, terwijl de vier andere tot de psychische trance overgaan, waarin u (de kunstenaar. Red.) onbewust is.)

Tijdens de psychische trance weet de mens van zijn eigen leven niets meer af, maar toch schrijft hij. Op dat moment heeft een andere persoonlijkheid bezit genomen van dat leven. Op deze manier kwamen de boeken en de schilderijen van Jozef Rulof tot stand. Die andere persoonlijkheid is een geest uit het leven ná de dood die aan de aarde levenswijsheid wil doorgeven.

Wat is inspiratie?
Inspiratie betekent inblazing, betekent bezieling. En deze toestand wijst op ontvangen. We gaven al eerder aan dat de westerse mens alleen kan ontvangen, in tegenstelling tot de oosterling die alles zélf wil beleven.
Het bewijs hiervoor is geleverd in de tijd van de grote schilders en de componisten. Woonden die in het Oosten? Nee, in het westen!

Wat beleeft een kunstenaar als hij onder inspiratie zijn boek schrijft, zijn schilderij maakt, zijn beeld maakt, zijn muzikale composities op papier zet?
In de laagste graden van inspiratie stromen weliswaar de gedachten en de wils-concentratie vanuit Gene Zijde door de kunstenaar heen, maar deze worden beïnvloed, door het zelf denken en door het behouden van het bewustzijn.
In de hoogste graad van inspiratie, de 3e, weet de kunstenaar niet eens meer dat hij leeft. Het gevaar hierbij ligt in het feit, dat er nu bewijzen worden gevraagd. Alleen vragen al betekent zélf denken en dat mag niet. De inspiratie wordt hierdoor beïnvloed, tenzij deze vragen afstemming hebben op datgene dat er gegeven wordt.

Daarnaast geldt ook hier weer, dat er duistere krachten op de loer liggen die willen beïnvloeden. Het medium moet daarom geheel afgesloten zijn. Is dit niet zo, dan staat ook hier weer het psychiatrisch ziekenhuis voor de deur.
Het enorme aantal occulte wetten moeten eerst overwonnen worden, voordat iemand op aarde de geestelijke wijsheid kan uitbeelden in een bepaalde vorm.
Een echte kunstenaar heeft er vele levens over gedaan om tot die bepaalde hoogte te komen. Er zijn een groot aantal mensen op aarde die viool kunnen spelen, al vanaf het moment dat ze konden kruipen, bij wijze van spreken.
Hoeveel procent van de wereldbevolking kan dat? Juist, ’n heel klein percentage maar. Dit noemen we het aangeboren talent. We komen daar later op terug.
Daarnaast kunnen we nog onderscheid maken tussen die violisten die ons in onze ziel raken en diegene die een compositie op techniek spelen. Overigens is het beheersen van de techniek uiteraard een voorwaarde op te kunnen spelen. Maar het is het gevoelsleven van de kunstenaar dat bepaalt tot welke hoogte, graad van inspiratie, hij kan komen. Wil hij daar bovenuit dan heeft hij zijn eigen machteloosheid maar te aanvaarden.
In dit verband kijken we eens naar van Gogh. Hij had te aanvaarden dat hij niet verder kon. Hij stond machteloos, maar dat aanvaardde hij niet en schoot zich een kogel door zijn hoofd. Kijk naar Picasso, ook hij moest aanvaarden dat hij niet verder kon komen. De laatste jaren van zijn leven maakte hij, in tegenstelling tot het begin, prullaria. Wat hebben deze twee schilders, zoals zovele, dan niet gekund?
Zij konden zich niet één maken, zich niet opgelost voelen, in de ziel van de verf, in de ziel van de kleuren, in de ziel van datgene zij wilden schilderen, of beschrijven, of uitbeelden of componeren. Een Rembrandt, Titiaan, Beethoven, Strauss konden dat wel. Deze schilderijen en composities hebben nog steeds geestelijke betekenis.

Er leven in onze tijd geen kunstenaars á la Rembrandt meer, á la Beethoven meer. Die kunst uit het Hiernamaals is de aarde al gegeven. Die hoogte van toen is nu niet meer te beleven. De huidige kunst raakt en vertegenwoordigt het eigen verkregen bewustzijn en is buiten iedere bezieling ontstaan.

(Citaat 70: “Wanneer u hun kunst ziet, kent u tevens hun innerlijk leven. Ze hebben zichzelf aan de muren opgehangen. Maar de massa kent deze graden niet en kijkt alléén naar de inspiratie”.)

Wanneer een recensent er toch lovend over schrijft, zegt dat alles over het gevoelsleven van die man of vrouw. Als horden mensen lovend doen over de huidige kunst, zegt dat alles over het gevoelsleven van die mensen. Zowel die recensent als al die mensen hangen figuurlijk hun innerlijk aan de muur.

Over recensenten gesproken nog het volgende:
Al die mannen en vrouwen die het werk van de meesters, door Jozef Rulof op aarde gebracht, tot op het bot afkraken, geven ons het bewijs, dat zij nog tot de onbewusten behoren. Hun geschrijf zegt alles over hun eigen gevoelsleven. Eénmaal aan Gene Zijde, wat natuurlijk voor hen ook van toepassing is, zullen ook zij de werkelijkheid leren kennen. Zij zullen zich dan de haren uit het hoofd trekken. Zolang hun geschrijf op aarde is, zullen zij er echter aan vastzitten.

Het medium kan alleen ontvangen. Zij beleven, zoals de oude meesters, één toestand. Al die anderen scheppen zélf.

De eerste graden van de inspiratie kunnen dus geen kunst, in welke vorm ook, ontvangen, omdat het aardse bewustzijn niet is uitgeschakeld en dit is de belemmering voor een geest uit de sferen van licht.
Een geestelijke gave vertegenwoordigt een geestelijke sfeer.

(Citaat 71: “Zelfs de apostelen hebben die hoogte niet kunnen beleven en deze volgelingen, discipelen van Christus, beleefden toch werkelijk mediamieke gaven en wel in een sfeer, die ver boven die van elk mens verheven was….”)

Daaruit mag u concluderen, dat datgene wat er van hen in de bijbel staat nooit het échte WETEN kán zijn geweest, omdat zij niet boven hun eigen gevoelsafstemming konden ontvangen.
Maak voor uzelf de vergelijkingen. Begin te lezen met datgene dat door Jozef Rulof op Aarde is gebracht en vergelijk het dan met de bijbel.
Waarom lopen er dan nog zoveel mensen op aarde achter de bijbel aan?
De meesters aan Gene Zijde doen er werkelijk álles aan om de mens op aarde ánders en vooral ZÉLF, te doen denken.

Hoelang duurt het nog dat het overgrote deel van de mensheid achter de onbewuste theologen aanloopt, van welke richting dan ook?
Maar het Universele denken zál komen, waardoor alle godsdienstoorlogen die er nu nog zijn in de wereld tussen katholieken en protestanten, tussen islamieten en christenen, tussen hervormden en gereformeerden, tussen gereformeerden onderling, zullen oplossen.

De kunst uit de hemelen is kosmisch bewust. Die van de aarde is aards en vertegenwoordigt de voordierlijke, de dierlijke, de grofstoffelijke en de stoffelijke graad.

In de eerste twee graden van inspiratie kan een geest uit de lichtsferen niet in de aardse mens afdalen. In deze graden wordt gebruik gemaakt van het eigen gevoelsleven. Het eigen intellect dient hierbij als contact. Daarbij komt nog, dat het zin moet hebben voor anderen in verband met het hogere leven.
Geïnspireerde aardse romantiek bestaat dus niet. Het schrijven b.v. moet geestelijke betekenis hebben.
In de derde graad kan dat wel en in die graad leven dan ook de goede krachten. De allergrootste media echter bevinden zich in de vierde graad.

Wat gebeurt er tijdens inspiratie?
In de eerste plaats probeert een geest van het licht zich één te maken met ’n mens op aarde. Dat gebeurt door de zonnevlecht, het levenscentrum dat zich bevindt boven de maag.
Op de tweede plaats is er het concentreren op het gevoelsleven, waarbij niét zelf gedacht mag worden. Tegen die overmacht kan een geest niet op. Volledige overgave dus.
Elke stoornis, zowel geestelijk als lichamelijk schept al een kloof en houdt de inspiratie tegen. M.a.w. lichamelijke pijnen, zorgen over van alles en nog wat treden storend op.
Vanuit de zonnevlecht stromen de geïnspireerde gedachten naar de hersenen die ze opvangen, registreren en ze vervolgens doorzenden naar andere organen en zo de persoonlijkheid tot werking brengen.
Kortom, de geïnspireerde gedachten zijn ijl en worden door de hersenen omgezet in daden.

Weer een bewijs, dat de mens niet denkt door zijn hersenen, maar dat dit orgaan een “transformator” is. De wetenschap kan zoeken wat ze wil, maar kamertjes met gedachten en gevoelens zullen ze nooit vinden.

De inspiratie kan uren doorgaan, mits er geen stoornissen zijn. Als de lichamelijke krachten beginnen af te nemen, houdt de inspiratie ook op.
Dan treedt het dagbewustzijn weer tevoorschijn.
Een aards kunstenaar kan dus niet geholpen worden, als zijn werk voor het “leven achter de kist” geen betekenis heeft.
De ons bekende wijsgeren, zoals Socrates en Plato, schreven eveneens onder inspiratie. Zij werden bezield om de aardse mens wijsheid te schenken, wakker te schudden.

Er leven vandaag de dag media op aarde, die iets voor de mensheid betekenen. Via de trance brengen zij iets tot stand. Dat dit er maar heel weinig zijn, zal iedereen duidelijk zijn. Het trance-medium geeft alles door.
Dat wil dus zeggen, dat een geest van het licht niet bij de eerste drie graden van de inspiratie komt. Dat komt, omdat zij niet van hun eigen-ik los kunnen komen. Toch zijn er vele, vele mensen, die denken dat ze door de astrale wereld hun schrijven ontvangen.

Het is een hele zware taak die de echte media hebben. Daarom, en rekening houdende met talloze occulte wetten, zoekt de astrale wereld zélf hun mensen op aarde uit.

(Citaat 72: ….”Gene Zijde stelt zich op de menselijke evolutie in en wij als kinderen van God dienen u op aarde, dienen de massa en de mensheid, want wij brengen u de wijsheid vanuit ons leven. Hiervoor hebben we ons los moeten maken van al het aardse, van uw grofstoffelijk bewustzijn…”)

Als er veel échte media op aarde waren zouden wij op aarde een revolutie beleven in plaats van een evolutie.

Het aangeboren talent.
Het aangeboren talent heeft te maken met het onderbewustzijn. Als een geest van het licht door ons wil schrijven of spelen, dan put hij uit het verleden. Deze mens heeft vanuit vorige levens de ervaring met kunst opgedaan. In een bepaald leven komt het grote verlangen voor de kunst bovendrijven en zo sterk, dat die mens daardoor overheerst wordt. Alle andere karaktereigenschappen worden nu weggedrukt. Als kind komen die gevoelskrachten al tot uiting en op latere leeftijd tot volle ontplooiing.
Deze overheersende gevoelens moeten een uitweg hebben en zijn door niets en niemand tegen te houden. Een geest van licht trekt dit gevoel in zijn eigen leven omhoog en geeft het aan het dagbewustzijn terug.
Dit aangeboren talent geldt overigens voor alle kunsten en wetenschappen.
Wie talent heeft kan op aarde iets bereiken. Maar ook hier geldt weer, het is de eigen graad voor het gevoelsleven die bepaalt, hoe hoog iemand komt.
We kennen niet voor niets onze hiërarchische structuren. Maar pas op, het wil niet zeggen, dat een hoger geplaatste een beter mens is, dan iemand die lager op de maatschappelijke ladder staat.

Waarom zijn de boeken van Jozef Rulof geen wetenschappelijke en moeilijk leesbare literatuur? Omdat de wetenschap achter de massa aankomt. De massa is veel beter te bereiken dan de wetenschap.

De gevaren.
Het mag duidelijk zijn, dat er heel veel bij komt kijken, voordat een mens op aarde geschikt is voor Gene Zijde. Er zijn tal van occulte en kosmische wetten, die door Gene Zijde en de mens op aarde overwonnen moeten worden. Maar zoals zo vaak voorkomt in onze maatschappij, ook dit eigent men zich maar toe. Hoeveel van deze mensen hebben niet één eigenschap, die niet geestelijk is. Juist die ene eigenschap kan die mens tot de eigen ondergang voeren. De krankzinnigheid is hun deel. Wij hebben het al eerder geschreven, de demonen liggen op de loer en als zij de mens op aarde een loer kunnen draaien, zullen ze het niet laten. Ze wringen zich in de aura en leven zich volkomen uit. Deze mensen zijn gevoelig, maar zijn niet in staat, door hun gevoelsleven, zich hiervoor af te sluiten.

Hiermee is ook de verbinding gelegd met de vele psychiatrische patiënten. De bezetenheid bestaat wel degelijk. De psychiaters en psychologen denken echter nog steeds dat dit verschijnsel wordt veroorzaakt door een hersenafwijking.

In het hoofdstuk: HET SCHRIJVEND MEDIUMSCHAP, uit Geestelijke Gaven, kunt u het verhaal lezen over Betje, die bezeten is geraakt en hoe de genezing tot stand is gekomen.

Hierboven hebben wij echter, vanuit de “Universiteit van Christus” uitgelegd, dat de hersenen “transformatoren” zijn, die de inhoud van het gevoelsleven omzetten in daden, dus ook in woorden. Dus ook de psychiatrische patiënt is mediamiek, maar het is het gevoelsleven dat bepaalt wat aangetrokken wordt vanuit Gene Zijde.

De psychische trance daarentegen schakelt al deze gevaren volkomen uit.
Dit medium is helemaal in handen van een meester van het licht.
Een echt medium leeft eenvoudig. Voor sommige media is zelfs dierlijk voedsel al afbrekend, maar voor weer andere geldt het tegenovergestelde. Zij moeten juist krachtig voedsel nemen, omdat het zenuwstelsel enorm veel werk moet verrichten. Het organisme en vooral het zenuwstelsel, moet deze enorme kosmische krachten kunnen verwerken anders stort het in.
Is het daarom zo verwonderlijk dat een geest uit de sferen van licht eerst de GEHELE persoonlijkheid peilt in verband met geschiktheid, zowel geestelijk als lichamelijk?

Een medium in handen van een meester voelt zich niet verheven boven wie dan ook, is niets en wil niets betekenen. Kijk, met dit in uw gedachten, eens om u heen!! Lees de advertenties op dit gebied eens in de dagbladen!

Jozef Rulof is het allergrootste medium geweest, dat ooit op aarde heeft geleefd. Hij vertegenwoordigde de hoogste meesters aan Gene Zijde. Hij diende voor de “Universiteit van Christus”. Waarom zou Jozef Rulof in Nederland zijn geboren en niet ergens anders?

Wat maakte Jozef Rulof zo geschikt voor deze immense taak? Hij maakt zich in het oude Egypte deze wijsheid eigen. Hij was daar een geleerd priester met de naam: Dectar. Dat leven is in zijn laatste leven als Jozef Rulof weer ontwaakt. Zo ziet u maar weer, niets uit al die levens die we geleefd hebben gaat verloren. Destijds kon hij zijn taak niet afmaken, in zijn laatste leven hebben ze deze taak afgemaakt, alleen nu dieper en bewuster.
Alles wat voor het goede is en wordt gedaan, dus voor God, is niet voor niets gebeurd.

Hans Roesink