Gij zult niet doden

Dit is één van de tien Geboden, die middels Mozes vanuit de sferen van licht in het Hiernamaals aan de mensheid is geschonken. Als er één Gebod is, dat zo ontzettend versjacherd is, is het wel dit Gebod.

De geschiedenis leert ons, dat de mens zelf dit gebod naar eigen inzicht heeft aangepast en toegepast en er van gemaakt heeft: Gij zult niet doden, mits………..

En toch krijgt God van alles de schuld. Het moge duidelijk zijn, dat God hier niets mee te maken heeft. De mens zelf is schuld aan alles. God is alleen Liefde.

Christus zei: “zijn wij niet allen Goden?” Hoe kan de kerk dan toestaan, dat de ene “God” de andere “God” afmaakt; dat er in WO II kanonnen werden gezegend; dat de katholieke en protestantse kerk, die zich er toch op voor laten staan het enige echte evangelie te prediken, er “mitsen en maren” aan heeft toegevoegd. Deze Godsdienststrijd komt heden ten dage nog steeds tot uiting in diverse landen. Hoe geloofwaardig zijn deze kerken dan nog? In sommige staten van Amerika wordt nog steeds de doodstraf uitgevoerd. Sommige christelijke politieke partijen in Nederland hebben de doodstraf nog steeds in hun partijprogramma staan. We kennen de Euthanasie-wet en de Abortus-wet.

Dit alles wijst op onbewustzijn. De mens zelf gooit zich uit de Goddelijke Harmonie. Indien de gehele mensheid bewust zou zijn, zou dit Gebod weer in ere worden hersteld.

Hans Roesink