Mary Baker Eddy en de Christian Science. Deel III

Anno 2019 bestaat de Christian Science uit ongeveer 2.000 kerken in meer dan 70 landen. De moederkerk, het hoofdkwartier van de christian science , is de “The First Church of Christ, Scientist” in Boston.

Het uitgangspunt van de christian science is dat het gebed kan leiden tot genezing en in de meeste gevallen te verkiezen is boven conventionele medische behandelingen, wat echter niet komt doordat God op miraculeuze wijze zou ingrijpen. De Christian scientists geloven dat de materiële wereld een vervormde versie van de werkelijke wereld is. Dus een wereld van spirituele ideeën. Gebed maakt een onvervormd schouwen van de spirituele werkelijkheid mogelijk. Ziekte zou het gevolg zijn van de verkeerde overtuiging dat een materieel probleem reëel is. Heling bestaat daarom uit de verwijdering van deze fout door te erkennen dat het probleem slechts een illusie is. Christian scientists beschouwen Jezus Christus als de ‘Wegwijzer’ en zien zijn wonderen als toonbeeld van zijn spirituele inzicht, een inzicht waartoe de hele mensheid toegang kan krijgen.

Het genootschap is vooral buiten de Verenigde Staten omstreden omdat het zijn volgelingen aanmoedigt tot het bidden voor genezing in plaats van het gebruiken van medicijnen.

bron: wikipedia

Op de website https://www.christianscience.nu/ en de website https://www.christianscience.com/ is het gedachtegoed van Mary Baker Eddy nog springlevend.

We kunnen daar het volgende lezen:

Waarom kan Christian Science niet gecombineerd worden met een medische behandeling?

Welbeschouwd gaan ze van tegenovergestelde standpunten uit. Christian Scientisten voelen grote waardering voor het menslievende werk dat artsen verrichten voor hen die steun zoeken in de vorm van behandeling. Maar Christian Science methode is zuiver geestelijk; die vraagt een mentale en morele verandering en is erop gericht de relatie van de mens tot God te vinden. Dit gaat niet goed samen met een systeem dat naar het lichaam kijkt voor oorzaken en dat ziektes behandelt vanuit een fysieke en chemische grondslag. Te proberen beide methodes met elkaar te vermengen doet geen recht aan elke methode afzonderlijk.

Hoe geneest u?
Door gebed. Door ons zonder enige reserve tot God te wenden voor het antwoord op een probleem – of dat probleem nu een lichamelijke ziekte of disharmonie in de familie is. Dit is niet een kwestie van blind geloof, al is het evenmin een kwestie van wilskracht of mentale suggestie of het aannemen van een soort optimistische houding van positief denken. Nee, het vereist een begrijpen van God en van Zijn wetten; het vraagt systematische studie van de Bijbel en van het leerboek van Christian Science; het vergt van ons dat we ons hart en ons denken openstellen voor de liefde en de wet van God. Om een Christelijke term daarvoor te gebruiken, het betekent dat we wederom geboren moeten worden.

Wat doet u in geval van gebroken beenderen?    

Sommige Christian Scientisten laten een gebroken bot zetten door een chirurg, anderen geven er de voorkeur aan helemaal op Gods almacht te steunen. Het zetten van een been is uiteraard niet hetzelfde als het gebruik van medicijnen, het is een soort mechanisch ingrijpen. Daarom zien Christian Scientisten dit als iets anders dan wanneer men gebruik maakt van medicijnen of een medische behandeling. Maar er zijn vele gevallen bekend van gebroken beenderen – zelfs van gecompliceerde breuken – die uitsluitend door gebed in Christian Science zijn genezen.

Hoe kan ik worden genezen?
Een goede gezondheid is van vitaal belang, of wij het nu over ons lichaam hebben, onze relaties, financiën of omgeving. Wat kunnen wij doen wanneer wij genezing in enig aspect van ons leven nodig hebben?

De Bijbel geeft ons een maatstaf van genezing, die rust op tijdloze en universele geestelijke wetten. Door de volledige goedheid van God te begrijpen, en de onverbreekbare band van de mens met die goedheid, hebben geïnspireerde mannen en vrouwen antwoorden gevonden voor het brede spectrum van menselijke behoeften alsook transformatie van karakter en levens. Deze ervaringen waren „niet bovennatuurlijk, maar in de hoogste mate natuurlijk,” (Wetenschap en Gezondheid, blz. xi), zoals wordt uitgelegd in Christian Science. Iedereen kan deze geestelijk wetenschappelijke ideeën leren en toepassen op problemen van deze tijd en oplossingen vinden die de goedheid van God bewijzen.

In het Nieuwe Testament, zegt Jezus,: „Die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerdere doen, dan deze…” (Johannes 14:12, Statenvertaling). Christian Scientisten geloven en accepteren volledig deze belofte van Jezus. Door de lessen van Jezus te volgen en de door hem in praktijk gebrachte geestelijke wetten te begrijpen, zijn zij toegewijd aan geestelijke genezing, die zowel lichamelijke genezing van ziekte en dysfunctie inhoudt alsook de hervorming en het herstel van hun leven. Het werk van Mary Baker Eddy Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift toont hoe de genezingen in de Bijbel tot stand kwamen en hoe wij dezelfde genezing voor onszelf, onze families en onze wereld kunnen opeisen.

Deze unieke benadering van genezing heeft aan Christian Scientisten al generaties lang het bewijs geleverd effectief te zijn, vaak nadat er een medische diagnose was gesteld dat een conditie ongeneeslijk was. Christian Science genezing is geen gebedsgenezing, positief denken of zelfhypnose. Het vraagt Christelijke vertrouwen in en begrijpen van God als het onvoorwaardelijke en betrouwbaare goede, voor wie niets onmogelijk is. De uitoefening ervan is Christelijk—leven volgens de leer en het voorbeeld van Jezus. En de uitoefening ervan is wetenschappelijk—leven volgens de geestelijke wetten van God, die kunnen worden geleerd, begrepen en bewezen door genezing en herstel.

Christian Scientisten zijn altijd vrij om voor zichzelf en hun families de vorm van gezondheidszorg te kiezen die het beste bij hun behoeftes aansluit. Hoewel, door de toepassing van Christian Science leiden velen een gelukkig en gezond leven zonder medicijnen en andere fysieke zorgmiddelen.