Het gebed

GEBED VAN MEESTER ALCAR
In het eerste deel van ‘Een Blik in het Hiernamaals’ lezen we over de astrale reizen van meester Alcar en Jozef Rulof. Op een gegeven moment richt Alcar zich tot een sferenbloem en spreekt het volgende gebed uit:
„Zij is een geestesbloem, die groeit en bloeit alleen door God.
Zij leeft in alles en voelt in alles haar God, omdat zij één wil zijn met God, opdat zij leven zal, omgeven door alles, wat God is.
Door Gods liefde omringd, zal zij leven, zal zij bloeien, zal zij schoon zijn, om, door Gods wil, die heiligend is, oneindige diepten te doorzien, oneindige verten te omranden.
Omdat zij in alles Gods grote Almacht voelt, bewaart zij deze kleur en deze pracht voor eeuwig.
Zij is, zoals de ouden; verjongd, zoals de jongeren, verheft zij zich in deze wijsheid in haar levensbaan.
Maar wil men haar vernietigen, dan zal zij dit zien, zich weten te beschermen en overwinnen, omdat zij liefde geeft en één is met God.
Bloem van het graf, levend atoom der sferen, God bescherme uw pracht, uw kleur en uw innerlijk gevoel; dan zullen lichtende stralen uw leven beschijnen, met hemelse glans.
En door het Licht van de Schepper zal de mens trachten, uw licht te kennen; in het bijzonder: uw gevoelens voor God.
Leef, mijn bloem, leef.
Leg uw geur, uw kleur en uw kracht op geestelijke winden en leid en sterk de mens met uw wijsheid.
Geef velen van uw licht, uw kracht en ook van de glans, die gij innerlijk draagt, opdat de mens ook op alles afgestemd moge worden.
Geef van uw bezit aan de arme mensen, die tot u komen en die, helaas, weer naar de aarde terug moeten.
Geef hun uw liefde en uw zoete geur, welke hen sterken en meng uw licht met het hunne.
O, help de mens in zijn smartelijk lijden, want hij is verdwaald in vallend gesteente.
Laverend komt hij tot u en zoekt genezing en kracht.
Laat hem niet tevergeefs roepen, omdat hij lijdt door zijn omgeving en alleen de kracht, de geestelijkheid van de persoon hem zal kunnen helpen.
O, geef hem deze steun.
Gij doorstaat en kent, gij bezit en voelt Gods heilige kracht in alles.
Zij sterke ons allen.
Amen”.